טלפון: 02-5661423 | פקס: 02-5355857 | בני: 052-8262770 | פורת: 052-2403671

תחומי פעילות:

חברת מירווח בטיחות והנדסה בע"מ עוסקת במגוון תחומי הבטיחות:

• מתן הדרכות בטיחות במגוון התחומים, מאושרים ע"י משרד התמ"ת והפורום הישראלי לבטיחות.
• הטמעת בטיחות בארגונים שונים על ידי הדרכות בטיחות במגוון מקצועות הבטיחות.
• כתיבה והכנת סקרי סיכונים.
• כתיבה והכנת תיקי שטח.
• רישוי עסקים.
• ביצוע תכניות בטיחות אש ואישורם מול רשות הכיבוי.
• כתיבת תכניות בטיחות ואישורם מול הגורמים הרלוונטיים.
• מתן שירותי בטיחות לאירועים המוניים והכנת תכניות בטיחות.
• חוות דעת ואישורי קונסטרוקציה על ידי מהנדסים בכירים.
• בדיקה ורישוי מוסדות חינוך.
• הספקת אביזרי בטיחות למוסדות חינוך.